2018 April 23, Monday

Legyen a kezdőlapom!

KÖZÉLETI TÁRSASÁGOK SZABAD HÁLÓZATA
Főoldal · Témák · Letöltések · Saját Beállítások · Fórum · Top 20 · Archívum · Eseménynaptár · 
Arcél - kortársaink arcképcsarnoka A közelmúlt fontos eseményei!Háttér - információk, tényekItt és most -  közérdekü írásokOlvasólámpaBudapest
Postánk
Időjárás
Lapajánló
Ütköző
Szavazás
Médiabox
Esszék
Fotógaléria
Választás
Kultúra
EU hírek
Könyvespolc
Vitasarok
Blogháló
Kincsestár
Év-Napok
Választási
hangulatjelentés
Örökzöldik
Horoszkóp
NolBlog
Pályakezdők
CzeNaSav
TOVÁBBI ROVATAINK
Eseménynaptár
Meghívók
Magyar Posta Zrt.
GNL: 68 akkor és azóta
Soha többé ...
ROMA CHARTA
Cigánykérdés 2009-2010
KÉK VIRÁG NYILATKOZAT
PP-Klubháló Fotóalbum
Miniszterelnöki Hivatal támogatásával
Nyugdíj , nyugdíjreform

NYUGDÍJHELYZET
Eü Európában
Lapzsemle
Történetek Polgárról
Nyögetek
GMO
Vitasarok
Esszék
Ütköző
Szabadegyetem
Rózsa András
Kisember a nagyvilágban
B L O G H Á L Ó
Felhasználók Blogjai
Fórum
EU-Hírek
EP Hírlevél
Év-napok
Kincsestár
Kaján Naptár
Örökzöldik
Könyvespolc
Klubok
Pallas Páholy 1993
Pallas Páholy Egyesület dokumentumai
Fotógaléria
Klubháló FM
Audio-video

KÖNYVRENDELÉS

Új Alapszabály

Amiket ajánlunk

Amiket ajánlunk
A NÉPSZAVA HÁZHOZ JÖN
Ha már hajnalban olvasni akarja,
ha elfogyott az újságosánál,
ha régi példányt keres,
vagy épp' messze jár a világban,
itt mindig megveheti a napilapot
Ha csak mazsolázna belőle,
itt cikkenként is vásárolhat

Médiabox

Magyar Diplo

Linktár

Belépés/Regisztráció
Felhasználónév

Jelszó

Új tag ITT regisztrálhatja magát.

Számláló
Összesen
20195492
találatot kaptunk az oldal indítása óta: 2004 szeptember 1

Támogatóink


Amiket ajánlunk

Impresszum
Lapigazgató-főszerkesztő: Dr. Gáspár István
Általános főszerkesztő helyettes: Zöldi László
Főszerkesztő helyettes: Böjte József
Főmunkatársak: Bodor Pál,  Marik Sándor,  Szekeres István.
Technikai szerkesztők: Gáspár Péter,  Prikrillné Erős Ildikó.
Munkatársak:Balogh Zsuzsa, Bereczki Gaby, B. Kiss Andrea, Busi Eszter, Buzdor Gabriella, Czehelszki Levente, Cserháti András, Dolhai József, Fehér Attila, Gáll Róbert, Gellén László, Hadas Bianka, Havasi Zsófia, Kalmár Mónika, Kálnai Anita, László Anett, Matey István, Mészáros Tímea, Nagy Attila Zoltán, Nagy Zsófia, Perje Sándor,

Kordiagnosztika

  
Kertész Ákos: Szabadegyetem
Posted on July 14, Wednesday, 11:00:00
Topic: Háttér - információk, tények
Ebben a rovatunkban az ifjaknak tanulni, tapasztalatot szerezni, idősebbeknek nosztalgiázni, továbbgondolni, vitatkozni, valamennyiünknek eligazodni korunkban, adjuk közre rendszeresen Makra írójának gondolatait.
Főszerkesztő


Isten ezt a gyalázatot nem engedheti


Nem, kérem, nem a szekrényekből potyognak ki mostanság a csontvázak, a csontvázak a magyar temető sírgödreiből emelkednek ki, és kísértenek, hogy újra halotti csend és hullaszag szálljon minden virág felett ezen az elátkozott helyen, ami nekünk hazánk: – a naptalan kelet. És ha az olvasó Ady Endre szavaira, szellemére ismer a fönti mondatban, nem véletlen.

Az egyháztörténet nem a szakterültem, de ilyen öreg embernek, mint én vagyok, az emlékei már történelemmé állnak össze. Én a saját bőrömön tapasztaltam, hogy a magyar római katolikus egyházon belül legalább két alapvetően különböző irányzat állt szemben egymással az elmúlt évszázadban: a katolicizmus haladó szellemű, européer, antifasiszta szárnya, és az egyháznak a feudál-fasiszta rendiséggel összefonódott, és végül a náci-nyilas gyűlölködéssel cimboráló, retrográd csoportjai.

Apám sorsát a numerus clausus határozta meg. Mivel egyetemre nem járhatott, autodidakta módon, szabadegyetemen képezte tovább magát (ezeken az átkozott zsidókölykökön nem lehetett kifogni), itt találkozott a konvertita Juhász Vilmos történész-újságíróval, mélyen hívő, zsidó eredetű katolikussal, aki apámat a római katolikus hitre térítette. Ők együtt alapították aztán a Magyar Szent Kereszt Egyesületet, mely a katolikus hitre tért zsidókat fogta össze a harmincas évek közepétől a fölszabadulásig. Ennek az egyesületnek volt egyházi vezetője dr. Ijjas József, a mi „Ijjas atyánk” (később kalocsai érsek), gyerekként magam is ezek között a felnőttek között ismerkedtem a sötét háborús világgal. Persze amúgy, szerencsémre, az utcán éltem, „utcakölykök” között.

Juhász Vili bácsinak (és apámnak is) barátja volt Sík Sándor, költő, esztéta és piarista rendfőnök, később Juhásszal együtt a Vigília főszerkesztője. Bár apám is Borban volt fogoly, személyesen nem ismerte Radnótit, de Radnóti is az akkor még a szegedi piaristáknál oktató Sík Sándor tanítványa és barátja volt. Így ért össze az, ami összetartozott. Apámnak, aki perfekt francia és lelkében is nagy frankomán volt, vonzódásai is jellemzőek voltak a katolicizmusnak erre a mélyen humanista, européer, antifasiszta és demokrata irányzatára. Apám a francia munkáspapokat tartotta példaképének, akik fizikai munkásként együtt dolgoztak a gyárakban a francia munkásokkal, és azokat a francia abbékat, akik a „maquis”-ban (a „bozót”-ban, a francia partizán mozgalomban) együtt harcoltak a kommunistákkal a német megszállók ellen.

Ma tudtommal egyedül Várszegi Asztrik képviseli hazánkban ezt a korszerű katolicizmust, és magam talán még Bulányi páter bokor-mozgalmában véltem fölfedezni annak a szellemnek a továbbélését, ami számomra régen a vallásos gyerekkort jelentette.

Ennek a katolicizmusnak volt ádáz ellensége, a mélyen retrográd, az anakronisztikus magyar rendiséget képviselő, fasiszta, antiszemita, sovén-nacionalista és revizionista Prohászka Ottokár, az aranyszájú hitszónok. Ettől a haladó katolicizmustól határolódott el Serédy Jusztinián bíboros hercegprímás, Horthy feudál-fasiszta ellenforradalmi diktatúrájának klerikális oszlopa, Péhm József, a későbbi konok reakciós Mindszenty, akiből Rákosi ostobasága csinált mártírt. Ők fogadták az eucharisztikus kongresszuson itt páváskodó Pacelli bíborost, a későbbi XII. Pius pápát, a nagy lapítóbajnokot, aki a Vatikán arannyal bélelt termeiben sunyin bekkelte ki a nácizmus tömeggyilkosságait, nyikkanás nélkül nézte végig hatmillió vétlen és védtelen áldozat gázhalálát és elégetését Hitler lágereiben.
Viszont megúszta.
A Vatikán is megúszta, mint Péter apostol, a „Kőszikla” méltatlan utóda. Ezek a fundamentalisták csak a muzulmán fanatikusokhoz hasonlíthatók.

Ezeket a rothadó csontvázakat keltegeti éltre kísérteni Semjén Zsolt azzal a szirénénekkel, hogy Isten a történelem ura. Ha fanatikus őrült lenne, megpróbálnám megérteni. De nem az.

Egy biztos, a mai Vatikán, a világ mai katolicizmusa már régen nem itt tart. Az Egyház az egyik legnehezebben mozduló, megújulni alig képes szervezete a világnak, de a mai magyar katolikusokhoz, Semjén Zsolt úr követőihez, híveihez képest még a Vatikán is egy szédületesen korszerű, progresszív társaság. Azért VI. Pál és XXIII. János szelleme nem múlt el nyom nélkül, még ha a lengyel pápa, Vojtila, aki ugyan megtévesztésül mindkettőjük nevét fölvette, és a népszerűséget hajhászva többet utazott, mint egy régi textiles-vigéc, sőt, még a zsidókat is megkövette, ami nem lehetett könnyű egy lengyelnek! – tett egy-két kanyart visszafelé. És közben XII. Piust boldoggá avattatta; hogy ez milyen érdekeket szolgált, azt máig sem tudom. Mindenesetre tett egyet és mást, hogy visszavezesse az Egyházat a fundamentális gyökerekhez.

Nem egészen sikerült. XVI. Benedek ugyan nem kért bocsánatot, de német lévén János Pálnál jobban tudja, honnan kell továbblépnie. A papok szex-, és pedofília botrányai is meggyöngítették a cölibátus makacs híveinek az állásait, a papok szeretőinek, házvezetőnőinek (az én szememben imádni valóan aranyos) föllépése is a makacs hagyományőrzők ellen hatott.

Persze az egész történet szimbolikus: itt a józan korszerűség, a hatékonyság, működőképesség igénye küzd az esztelen, bornírt elmaradottság, az öngyilkos tradíciók ellen.


*


Hadd idézzek apám hagyatékából két mondatot. Az egyik: minden hazug eszme a benne megbúvó igazság-szilánkokból él. A másik: a történelmet nem csinálják; a történelem lesz.

„Ezek azt akarják elhitetni velünk – mondta apám a kommunistákról a „fordulat évében” vagyis amikor a bolsevista diktatúra eltaposta a fölszabadulás után született zsenge demokráciát –, hogy történelmet csinálnak. Ne feledd, kisfiam: a történelmet nem csinálják, a történelem lesz!”

A történelem legzavarosabb pillanataiban –, amelyek mindig a voluntarista fanatikusokat, a fundamentalista pszichopatákat lökik a fölszínre –, ezeknek az álprófétáknak agymenésük támad, és azt a rossz dumát kezdik nyomni, hogy ők történelmet csinálnak. Még ötvenhatot sem az írók csinálták, ők csak jelezték, hogy valami mozgolódik a lelkekben, valami fordulat készül. Nem a kakas hozza a hajnalt. A kakas csak jelzi, hogy hajnalodik.

Ma itt tart intelligenciában ez a dicső háromharmados (III/III-os) jobboldal. A trónon Orbán Viktor, az oltárnál Semjén Zsolt azt akarják elhitetni velünk, hogy történelmet csinálnak. Ezt mi már Rákosinak se hittük el, pedig mögötte ott állt az egész Szovjethatalom. Ezek mögött ki áll? A magyar nemzeti Gárda?

Apám 1942-ben, a hitleri Harmadik Birodalom, és a Japán hódítás sikereinek csúcsán biztos volt benne, hogy ezek elvesztik a háborút. Miért? – kérdezték a barátai (a fülem hallatára). „Isten ezt a gyalázatot nem engedheti” – felelte apám mély meggyőződéssel. Később apám is rájött, hogy ez a konok hit csak szép, megnyugtató téveszme volt. De a benne rejlő igazságszilánkok éltették. Mert ha nem is Isten, de a nyugati demokráciák polgárai, akik hittek valamiképp a zsidó-keresztény istenben és morálban, ráéreztek a nácizmus alapvetően pogány, amorális mivoltára, és ezt nem engedhették: erejük megsokszorozódott. Ugyanígy a pravoszláv hitűeké is. Oroszország Anyácskát az életünk árán is meg kellett védeni ettől az Antikrisztustól.

Az isten szabad akaratot adott. Alternatíva mindig van. Teszem – nem teszem. Az én döntésem. Beleugrom-e a kisgyerek után a jeges folyóba? Igen vagy nem. Vállalom-e a szolgálatot Auschwitzban? Igen vagy nem? Ha nem vállalom, és kivágnak a frontra, nagy a sanszom, hogy otthagyom a fogam, de dönthetek. Ha agyonlőnek, amiért nem vállalom, akkor is dönthetek. Választhatom a halált az igazak védelmében.

Hitlernek törvényszerűen buknia kellett. Ez az elmebeteg diktátor nem a versailles-i békeszerződést akarta revideálni, ez nem háborút akart nyerni, ez meg akarta hódítani a világot. A világ meghódítása pedig, Németországból kiindulva, előbb vagy utóbb, de mindenképpen kétfrontos hadviselést jelentett. Hogy a hagymázos álmait megvalósítsa, a nyugati demokráciákat és a Szovjetuniót is le kellett volna győznie. Ez pedig, minden ellentétük dacára a nyugat és a Szovjet birodalom háborús szövetségét meg kellett, hogy teremtse: közös erővel pedig le tudták győzni Hitlert. Ezt nem „csinálta” senki, ez törvényszerűen „lett”. A politikusok, a tábornokok, és akik közvetlenül benne voltak a húsdarálóban: a bombázott civil lakosság, meg a katonák és partizánok és ellenállók (a hősök) csak elősegítették, hogy a törvény betelljen.

A huszadik századi történelem egyik legföldolgozottabb eseményét, a második világháborút hoztam példaként, de a tízezer éves dokumentált emberi történelem bármelyik mozzanatát választhattam volna. Sokkal több (alig föltárt) erő eredőjeként alakul így vagy úgy a történelem, hogy az ember (pláne egy csoport, egy párt) „csinálhassa”.

Ami pedig Istent illeti, Istenről vagy föltételezem, hogy ő teremtette a maga képére és hasonlatosságára az embert, és akkor kell, legyen valami átfedés az emberi morál és Isten morálja között; s ezt a teológiailag törvényszerű hasonlóságot nem lehet elmismásolni azzal a rossz dumával, hogy „Isten útjai kifürkészhetetlenek”. Ha ez a hasonlóság nem létezik, akkor Istennek vagy semmi szerepe nincs az ember teremtésében, vagy nincs is. Tudniillik Isten. De ha az emberi morál nem csak „modus vivendi” (mód, hogy élni lehessen), vagyis az ember találmánya, hogy társadalmi létezést fönntarthassa, hanem valami isteni sugallat is részes a kialakulásában, akkor Isten nem lehet „ura” annak az amorális aljasságnak, annak a sátáni mocsoknak, amit a történelem produkált. A második világháború ötvenkét millió áldozattal járó mészárszékének – például.

Vagy mit gondolnak az ország új, nemzeti-keresztény hatalmasai, Isten az ura annak történelemnek, melyben Trianon, és a szavazófülkék háromharmados forradalma oly szépen megfér egymással? Mintha ez a két esemény kissé összeférhetetlen volna, nem?

De ha összeférhetetlen, akkor nem eredhet Istentől mind a kettő. Mint ahogy Semjén Zsolt pünkösdi királysága sem.
Ahogy apám hitte annakidején: Isten ezt a gyalázatot nem engedheti.

9755

 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Háttér - információk, tények
· Írta: foszerkeszto


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Háttér - információk, tények:
OVTV


Article Rating
Average Score: 0
szavazat: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


Beállítások

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Névtelenül nem lehet hozzászólni, kérjük regisztrálj és lépj be!
Belépés/Regisztráció: Klikk ide >> | 0 hozzászólás
Minden hozzászólás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk egyet velük, és nem vállalhatunk felelősséget a hozzászólások tartalmáért.- www.klubhalo.hu - A Közéleti Társaságok Szabad Hálózata cím:1054. Budapest, Alkotmány u. 15. Telefon/Fax: 06­/1/311-8027 e-mail: szerkesztoseg@klubhalo.hu Lapigazgató-főszerkesztő:dr Gáspár István a Pallas Páholy-KLUBHÁLÓ Egyesület titkára.


Általános főszerkesztő helyettes: Zöldi László, Főszerkesztő helyettes: Böjte József, Főmunkatársak: Bodor Pál, Marik Sándor, Szekeres István. Technikai szerkesztők: Gáspár Péter, Prikrillné Erős Ildikó,  Rendszergazda: (Vincze, Czibóka és Dracsay Bt., e-mail: info@vcd.co.hu)


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.04 Seconds