2018 April 24, Tuesday

Legyen a kezdőlapom!

KÖZÉLETI TÁRSASÁGOK SZABAD HÁLÓZATA
Főoldal · Témák · Letöltések · Saját Beállítások · Fórum · Top 20 · Archívum · Eseménynaptár · 
Arcél - kortársaink arcképcsarnoka A közelmúlt fontos eseményei!Háttér - információk, tényekItt és most -  közérdekü írásokOlvasólámpaBudapest
Postánk
Időjárás
Lapajánló
Ütköző
Szavazás
Médiabox
Esszék
Fotógaléria
Választás
Kultúra
EU hírek
Könyvespolc
Vitasarok
Blogháló
Kincsestár
Év-Napok
Választási
hangulatjelentés
Örökzöldik
Horoszkóp
NolBlog
Pályakezdők
CzeNaSav
TOVÁBBI ROVATAINK
Eseménynaptár
Meghívók
Magyar Posta Zrt.
GNL: 68 akkor és azóta
Soha többé ...
ROMA CHARTA
Cigánykérdés 2009-2010
KÉK VIRÁG NYILATKOZAT
PP-Klubháló Fotóalbum
Miniszterelnöki Hivatal támogatásával
Nyugdíj , nyugdíjreform

NYUGDÍJHELYZET
Eü Európában
Lapzsemle
Történetek Polgárról
Nyögetek
GMO
Vitasarok
Esszék
Ütköző
Szabadegyetem
Rózsa András
Kisember a nagyvilágban
B L O G H Á L Ó
Felhasználók Blogjai
Fórum
EU-Hírek
EP Hírlevél
Év-napok
Kincsestár
Kaján Naptár
Örökzöldik
Könyvespolc
Klubok
Pallas Páholy 1993
Pallas Páholy Egyesület dokumentumai
Fotógaléria
Klubháló FM
Audio-video

KÖNYVRENDELÉS

Új Alapszabály

Amiket ajánlunk

Amiket ajánlunk
A NÉPSZAVA HÁZHOZ JÖN
Ha már hajnalban olvasni akarja,
ha elfogyott az újságosánál,
ha régi példányt keres,
vagy épp' messze jár a világban,
itt mindig megveheti a napilapot
Ha csak mazsolázna belőle,
itt cikkenként is vásárolhat

Médiabox

Magyar Diplo

Linktár

Belépés/Regisztráció
Felhasználónév

Jelszó

Új tag ITT regisztrálhatja magát.

Számláló
Összesen
20200013
találatot kaptunk az oldal indítása óta: 2004 szeptember 1

Támogatóink


Amiket ajánlunk

Impresszum
Lapigazgató-főszerkesztő: Dr. Gáspár István
Általános főszerkesztő helyettes: Zöldi László
Főszerkesztő helyettes: Böjte József
Főmunkatársak: Bodor Pál,  Marik Sándor,  Szekeres István.
Technikai szerkesztők: Gáspár Péter,  Prikrillné Erős Ildikó.
Munkatársak:Balogh Zsuzsa, Bereczki Gaby, B. Kiss Andrea, Busi Eszter, Buzdor Gabriella, Czehelszki Levente, Cserháti András, Dolhai József, Fehér Attila, Gáll Róbert, Gellén László, Hadas Bianka, Havasi Zsófia, Kalmár Mónika, Kálnai Anita, László Anett, Matey István, Mészáros Tímea, Nagy Attila Zoltán, Nagy Zsófia, Perje Sándor,

Kordiagnosztika

  
Rózsa András: A vöröset elfelejteném?
Posted on November 27, Saturday, 19:00:00
Topic: Háttér - információk, tények
„A vöröset elfelejteném. Nem azt mondom, hogy rögtön legyen narancssárga, de tudomásul kell venni: ez az árnyalat sokakból ellenérzést vált ki.” Sándor Alexandra Valéria vélekedik így „Új dizájnt a Klubhálónak!” című, egyébként jogos igényt megfogalmazó írásának záró passzusában. Ha bökdösődni lenne kedvem, erre csupán annyit válaszolnék, hogy szerelmétől ne kapjon soha vörös rózsát.


Sőt, arra is buzdítanám, hogy indítson mozgalmat a sokakból ellenállást kiváltó szín eltávolítására az élőlények véréből, a virágokból, a gyümölcsökből, a zászlókból, az országok címereiből, az autókról és a szőnyegekről, valamint mindenfajta ruhaneműről, a bugyiktól az ingeken és sportmezeken át az öltönyökig, sőt a kabátokig, az alkonyi vérvörösig, vagy a gyerkőcök dércsípte orcájáig, a vörös helyett narancsárnyalatot – de nem vérnarancs árnyalatot! – követelve.

Az ügy azonban komolyabb, semhogy nyelvöltögetéssel el lehessen intézni. Részben, mert a Klubhálóra valóban ráférne az arculati-formai megújulás, a vonzóbbá tétel, a szerkesztés szellemiségének, az írásszabadságnak, a cenzúranélküliségnek a fenntartásával. Vagyis a Klubháló maradjon meg olyan médiumnak, amelybe szívünk és gondolkodásunk szerint írhatunk, ám a formája legyen vonzóbb. Helyes igény. Jó igény. Támogatom. A szellem szabadságának termékeit azonban aligha – vagy csak elvétve – díjazzák, miként Sándor Alexandra Valéria is írta. A Klubháló arculati-formai átalakulásához viszont rengeteg pénz kellene. De a Klubháló éppen a pénzhiány miatt agonizál. A dolgok mai állása szerint nem a megújítása, hanem a megszüntetése van napirenden. A Pallas Páholyban tartandó 2010. december 4-i vitát éppen ez a helyzet indukálja. Tüstént meg is ismétlem, hogy a vita a Pallas Páholyban lesz, amely nélkül kedves Klubhálónk sem létezne. Nem először írom le, mert fontosnak tartom újra meg újra rögzíteni mindenkiben, hogy a Pallas Páholy és a Klubháló összetartozik. Nemcsak a PALLAS PÁHOLY - KLUBHÁLÓ Egyesület névben. A Pallas Páholy halála a Klubháló pusztulását is maga után vonja. Megőrizni – szerintem - csak a Göncz Árpád köztársasági elnök által 1993 szeptemberében felavatott Pallas Páhollyal együtt lehet, amelynek szellemisége és története első harmadának élénk közéletisége egyértelmű baloldali-liberális kötődést sugall, némi konzervatív-szabadelvű beütéssel. Ami az egykori pártrendezvények ellenére sem jelentett pártkötődést. De világlátáshoz és szellemiséghez kapcsolódást mindenképpen. Hisz’ a Pallas Páholyban azok az értelmiségiek találtak otthont, akik számára igazán fontos a társadalmi igazságosság, az egyenlőtlenségek, a kizsákmányolás és általában az emberi elesettség megszűntetése, az egymás iránti tolerancia, fajra, nemre, nemzetre, vallásra, sőt eszmeiségre való tekintet nélkül. Ám ha ez a közösség és közönség jobban vonzódik Ady, Krúdy, Móricz Zsigmond, József Attila, Radnóti, Illyés vagy Spiró műveihez, mint Sértő Kálmán vagy Wass Albert írásaihoz, illetve ha világlátását és emberi meggyőződését a baloldaliság, valamint a liberalizmus határozza meg, egy klubnak, a „klubjának” - szellemiségével és programjával együtt - ezt illik figyelembe venni. Mindez – az összefüggések ellenére – nem jelentheti azt, hogy a Klubháló munkatársai megzabolázzák gondolataikat és/vagy véleményüket. Korlátjuk sem lehet más, mint az írástudóknak az a felelőssége, amellyel az emberiségnek tartoznak. Gyűlöletkeltés, pusztításra és gyilkolászásra ösztönzés, oda-vissza ütő intolerancia viszont, úgy vélem, már nem fér be az alkotók szellemi függetlenségébe. Igaz, tudomásom szerint, ilyesmire nem is akadt példa a Klubhálóba íróknál.

Értelmet tehát az adhat a december 4-i eszmecserének, ha a Klubháló jövőjét a Pallas Páholy jövőjével EGYÜTT vitatjuk meg. Egyaránt figyelve mind a „páholy”, mind a „háló” sajátos küldetésére. Mivel pedig napjaink alapkérdése nem a szellemi és dizájnbeli megújulás, hanem az ÉLETBENMARADÁS, elsőként talán a szükséges anyagiakról kelleme beszélgetni. Elfogadva a baloldali és liberális alapítványok – vagy az MSZP – támogatását. Ha egyáltalán szándékukban állna támogatni, nem igényelve cserében pártkizárólagosságot vagy pártszócsőséget. Szerintem, ha a szocialista párt elitje valóban komolyan venné pártja és általában a magyar baloldal újjáépítését – az oly’ fontos, de mindeddig elhanyagolt civil kapcsolatok kialakításával együtt -, akkor kérés nélkül biztosítaná a PALLAS PÁHOLY - KLUBHÁLÓ Egyesület működését, fedezve megújulási költségeit is. Sőt, ha hazánknak a társadalom egészében gondolkodó kormánya volna, a nemcsak színárnyalatnyi eltérés dacára bőkezűen támogatná az ilyen civil klubokat, amelyek a szabadság bibói kis köreiként is értelmezhetők, hiszen egyaránt ösztönöznek gondolkodásra, összefogásra és szolidaritásra, tehát társadalmi felelősségtudatra, illetve felelősségvállalásra. Ami egyébként a magyar jövő szempontjából pártfüggetlen érdek lenne. Elvárásaimat, sajnos, nem a realitások, hanem álmodozásaim termékeként tessenek figyelembe venni. Bár a gazdaság szereplőinek mecenatúrájában még kevésbé hiszek. Messze vagyunk attól, hogy a „magángazdagok” – Csányitól Demjánon, Kapolyin, Leisztingeren és másokon át Szeremleyig vagy Várszegiig – civil, általában nem tőkebarát klubokat érdemben, sőt rendszeresen támogassanak emberségből vagy közérdekből. Minden önösen önző érdek nélkül. Vagyis az „üzletre”, illetve az üzleti háttérre építés semmivel sem biztosít nagyobb alkotói szabadságot, mint a pártkapcsolat. Sőt, az üzlet és a gazdaság világa – a tőke világa! - a „botlásokkal” szemben is kevésbé elnéző, mert számára a sajtószabadság – és a sajtóban alkotók szabadsága – csak érdekeinek határaiig terjed. A gyakorló újságírók jól megtanulhatták ezt - kizsigerelésükkel együtt - az utóbbi két évtizedben. Azoknál az orgánumoknál talán még inkább, amelyeket a hazai tőke működtet. Mivel pedig a PALLAS PÁHOLY - KLUBHÁLÓ Egyesület létéről van szó, semmilyen támogatás miatt nem finnyáskodhatunk, amíg az világnézetünket, alkotói szabadságunkat és emberségünket nem veszélyezteti. Az 1970-es években Végh Antal mesélt szívesen egy Móricz-történetet (vagy legendát?). „Zsiga bácsi” egy nagybirtokon történtekről írt riportot, ám a földesúr tömött borítékkal kívánta „megvásárolni” a meg nem jelentetést. Móricz Zsigmond fejbiccentve vágta zsebre a pénzt, mondván: „Hálásan köszönöm, Méltóságos Uram, de ettől én csak mérgesebb leszek.” Ha igaz a történet, ha nem, számunkra is tanulságos.

A „páholy” és a „háló” túlélésének biztosítása után aztán elkezdhetünk majd akkor már fontos gondolataink teregetéséhez, légyen szó alkotói szabadságról, világnézeti meghatározottságról, az írástudók felelősségéről, vagy éppenséggel a dizájnról, és annak színeiről. Bár egy-egy szín száműzését akkor sem támogatnám. Inkább Kosztolányit idézném: „Mostan színes tintákról álmodom. / Legszebb a sárga. Sok-sok levelet / e tintával írnék egy kisleánynak, / egy kisleánynak, akit szeretek. / (…) És akarok még sok másszínű tintát, / bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, / és kellene még sok száz és ezer / és kellene még aztán millió: / tréfás-lila, bor-színű, néma-szürke, / szemérmetes, szerelmes, rikító. / És kellene szomorú-viola / és téglabarna és kék is, de halvány, / akár a színes kapuablak árnya / augusztusi délkor a kapualján. /És akarok még égő-pirosat, / vérszínűt, mint a mérges alkonyat / és akkor írnék, mindig-mindig írnék”. Vagyis Kosztolányi soraival állnék ki minden szín mellett. A vörösről és árnyalatairól semmiképp sem mondva le.

7008

 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Háttér - információk, tények
· Írta: foszerkeszto


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Háttér - információk, tények:
OVTV


Article Rating
Average Score: 4
szavazat: 4


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


Beállítások

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Névtelenül nem lehet hozzászólni, kérjük regisztrálj és lépj be!
Belépés/Regisztráció: Klikk ide >> | 0 hozzászólás
Minden hozzászólás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk egyet velük, és nem vállalhatunk felelősséget a hozzászólások tartalmáért.- www.klubhalo.hu - A Közéleti Társaságok Szabad Hálózata cím:1054. Budapest, Alkotmány u. 15. Telefon/Fax: 06­/1/311-8027 e-mail: szerkesztoseg@klubhalo.hu Lapigazgató-főszerkesztő:dr Gáspár István a Pallas Páholy-KLUBHÁLÓ Egyesület titkára.


Általános főszerkesztő helyettes: Zöldi László, Főszerkesztő helyettes: Böjte József, Főmunkatársak: Bodor Pál, Marik Sándor, Szekeres István. Technikai szerkesztők: Gáspár Péter, Prikrillné Erős Ildikó,  Rendszergazda: (Vincze, Czibóka és Dracsay Bt., e-mail: info@vcd.co.hu)


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.03 Seconds