2018 March 22, Thursday

Legyen a kezdőlapom!

KÖZÉLETI TÁRSASÁGOK SZABAD HÁLÓZATA
Főoldal · Témák · Letöltések · Saját Beállítások · Fórum · Top 20 · Archívum · Eseménynaptár · 
Arcél - kortársaink arcképcsarnoka A közelmúlt fontos eseményei!Háttér - információk, tényekItt és most -  közérdekü írásokOlvasólámpaBudapest
Postánk
Időjárás
Lapajánló
Ütköző
Szavazás
Médiabox
Esszék
Fotógaléria
Választás
Kultúra
EU hírek
Könyvespolc
Vitasarok
Blogháló
Kincsestár
Év-Napok
Választási
hangulatjelentés
Örökzöldik
Horoszkóp
NolBlog
Pályakezdők
CzeNaSav
TOVÁBBI ROVATAINK
Eseménynaptár
Meghívók
Magyar Posta Zrt.
GNL: 68 akkor és azóta
Soha többé ...
ROMA CHARTA
Cigánykérdés 2009-2010
KÉK VIRÁG NYILATKOZAT
PP-Klubháló Fotóalbum
Miniszterelnöki Hivatal támogatásával
Nyugdíj , nyugdíjreform

NYUGDÍJHELYZET
Eü Európában
Lapzsemle
Történetek Polgárról
Nyögetek
GMO
Vitasarok
Esszék
Ütköző
Szabadegyetem
Rózsa András
Kisember a nagyvilágban
B L O G H Á L Ó
Felhasználók Blogjai
Fórum
EU-Hírek
EP Hírlevél
Év-napok
Kincsestár
Kaján Naptár
Örökzöldik
Könyvespolc
Klubok
Pallas Páholy 1993
Pallas Páholy Egyesület dokumentumai
Fotógaléria
Klubháló FM
Audio-video

KÖNYVRENDELÉS

Új Alapszabály

Amiket ajánlunk

Amiket ajánlunk
A NÉPSZAVA HÁZHOZ JÖN
Ha már hajnalban olvasni akarja,
ha elfogyott az újságosánál,
ha régi példányt keres,
vagy épp' messze jár a világban,
itt mindig megveheti a napilapot
Ha csak mazsolázna belőle,
itt cikkenként is vásárolhat

Médiabox

Magyar Diplo

Linktár

Belépés/Regisztráció
Felhasználónév

Jelszó

Új tag ITT regisztrálhatja magát.

Számláló
Összesen
19947540
találatot kaptunk az oldal indítása óta: 2004 szeptember 1

Támogatóink


Amiket ajánlunk

Impresszum
Lapigazgató-főszerkesztő: Dr. Gáspár István
Általános főszerkesztő helyettes: Zöldi László
Főszerkesztő helyettes: Böjte József
Főmunkatársak: Bodor Pál,  Marik Sándor,  Szekeres István.
Technikai szerkesztők: Gáspár Péter,  Prikrillné Erős Ildikó.
Munkatársak:Balogh Zsuzsa, Bereczki Gaby, B. Kiss Andrea, Busi Eszter, Buzdor Gabriella, Czehelszki Levente, Cserháti András, Dolhai József, Fehér Attila, Gáll Róbert, Gellén László, Hadas Bianka, Havasi Zsófia, Kalmár Mónika, Kálnai Anita, László Anett, Matey István, Mészáros Tímea, Nagy Attila Zoltán, Nagy Zsófia, Perje Sándor,

Kordiagnosztika

  
EU Hírek: ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET -NEM HIVATALOS FORDÍTÁS!
Posted on February 17, Friday, 12:00:00
Topic: Háttér - információk, tények
ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége, a Liberálisok és Demokraták Képviselőcsoportja, a Zöldek/Európai Szabad Szövetség Képviselőcsoportja és az Északi Baloldal/Egyesült Baloldal Képviselőcsoportja nevében


az Európai Parlament állásfoglalás-tervezete a közelmúlt magyarországi politikai eseményeiről

Az Európai Parlament,

– tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2., 3., 4., 6. és 7. cikkére, az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 49., 56., 114., 167. és 258. cikkére, az Európai Unió Alapjogi Chartájára és az Emberi Jogok Európai Egyezményére (EJEE) az alapjogok tiszteletben tartása, előmozdítása és védelme tekintetében,

– tekintettel Magyarország új Alaptörvényére, amelyet a Magyar Köztársaság Országgyűlése 2011. április 18-án fogadott el, és amely 2012. január 1-jén lépett életbe (a továbbiakban: az új Alaptörvény), valamint az Alaptörvény átmeneti rendelkezéseire, amelyet 2011. december 30-án fogadott el a Magyar Köztársaság Országgyűlése (a továbbiakban: Átmeneti Rendelkezések),

– tekintettel a Joggal a Demokráciáért Európai Bizottság (Velencei Bizottság) által közzétett CDL(2011)016. és CDL(2011)001. számú, az új magyar Alaptörvényről és az új magyar Alaptörvény kidolgozásának folyamatával kapcsolatban felmerült három jogi kérdésről szóló véleményekre,

- tekintettel az Európai Parlament 2011. március 10-i, a magyarországi médiatörvényről és 2011. július 5-i, a magyar alkotmány felülvizsgálatáról szóló határozataira,

- tekintettel arra, hogy az Európai Bizottság alelnöke, Neelie Kroes 2011 októberében felállította a Médiaszabadság és Pluralizmus Magasszintű Munkacsoportot,

- tekintettel a Tanács és a Bizottság által tett nyilatkozatokra az Európai Parlament 2012. január 18-án tartott, a közelmúlt magyarországi politikai eseményeivel foglalkozó plenáris vitájában,

- tekintettel az Európai Bizottság 2012. január 17-i döntésére arról, hogy gyorsított kötelességszegési eljárást indít Magyarország ellen a központi bank és az adatvédelmi hatóság függetlensége, valamint az igazságszolgáltatást érintő intézkedések miatt,

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikke (5) bekezdésére és 110. cikkének (4) bekezdésére,

A. mivel az Európai Unió az EUSZ 2. cikkében foglaltak szerint a demokrácia és a jogállamiság értékein, az Európai Unió Alapjogi Chartájában és az EJEE-ben rögzített alapjogok és szabadságok kétségbevonhatatlan tiszteletén és az említett jogok, szabadságok és elvek jogi értékének elismerésén alapul, amit tovább erősít az EU közelgő csatlakozása az EJEE-hez,

B. mivel a jelenlegi és a csatlakozásra váró tagállamok, valamint az Európai Unió kötelessége, hogy a tagállami jogalkotás tartalma és eljárásai összhangban álljanak az uniós jogszabályokkal és értékekkel, különösen a Koppenhágai Kritériumok között, az Alapjogi Kartában és az EJEE-ben írtakkal és, hogy az elfogadott jogszabályok betűje és szellemisége nem áll ellentétben ezekkel az értékekkel és eszközökkel;

C. mivel Magyarország 2011. április 18-án új alkotmányt fogadott el, amelynek elfogadását és egyes rendelkezéseit az Európai Parlament 2011. július 5-i határozatában bírálta, egyben felszólította a magyar kormányt arra, hogy foglalkozzon a Velencei Bizottság által korábban felvetett ügyekkel és problémákkal, valamint felszólította az Európai Bizottságot, hogy végezzen alapos vizsgálatot és elemzést az új alkotmányról és az abban meghatározott sarkalatos törvényekről, hogy megvizsgálja, azok betűje és szelleme összhangban áll-e a közösségi joggal, különösen az EU Alapjogi Kartájával,

D. mivel a sarkalatos törvények elfogadása számos területen aggodalmakat ébresztett, különösen az igazságszolgáltatás függetlensége, a nemzeti bank függetlensége, az adatvédelmi hatóság függetlensége, az igazságos politikai verseny és politikai váltógazdaság terén, a jövedelemadó rendszerét kétharmados szabályozás alá rendelő a stabilitási törvényben szereplő rendelkezések, a jelenlegi kormánytöbbségnek biztosított kivételes és szokatlanul hosszú időszakra szóló kinevezések lehetősége a sarkalatos törvényekben, így korlátozva a későbbi kormányok kormányzóképességét,

E. mivel az Országos Bírói Hivatal elnökének és a Legfőbb Ügyésznek, joga lesz arra, hogy az egyes ügyeket konkrét bíróságokra utalja, megsértve a hatékony jogorvoslathoz és a tisztességes eljáráshoz való jogot,

F. mivel az új alkotmány és annak Átmeneti Rendelkezései a Legfelsőbb Bíróságot a Kúriával helyettesítették, ezzel idő előtt, két év után megszakítva a Legfelsőbb Bíróság korábbi elnökének hat éves megbízatását,

G. mivel az új alkotmány a bírók és ügyészek kötelező nyugdíjkorhatárának csökkentését mondja ki a korábbi 70 évről 62 évre, a Kúria elnöke és a legfőbb ügyész kivételével, ami diszkriminatív jellegű és megközelítőleg 300 bíró nyugdíjba vonulásához vezet, amely súlyos beavatkozás az igazságszolgáltatás független működésébe;

H. mivel az új alkotmány előírásai szerint a parlamenti biztosok száma a korábbi négyről egyre csökken, ezzel gyakorlatilag megszakítva a személyes adatok védelmének és a közérdekű adatok nyilvánosságának érvényesüléséért felelős országgyűlési biztos (adatvédelmi biztos) 6 éves mandátumát, ezzel súlyosan sértve függetlenségét, mivel hatáskörét egy újonnan létrehozott hivatal veszi át,

I. mivel a Magyar Országgyűlés számos visszamenőleges hatályú törvényt fogadott el, megsértve ezzel az európai jog egyik alapelvét, a visszamenőleges jogalkotás tilalmát;

J. mivel a közelmúltban elfogadott egyházakról és vallási felekezetekről szóló törvény szokatlanul szigorú szabályokat fogalmaz meg az egyházak alapításáról, és azt a kétharmados parlamenti többség jóváhagyásától teszi függővé,

K. mivel az alkotmány rendelkezései értelmében a Magyar Alkotmánybíróság a költségvetési törvények felülvizsgálásával kapcsolatos hatalma jelentősen csökkent;

L. mivel aggodalmakat ébreszt, hogy jelentős számú ügy részletes szabályozását vonták a kétharmados többséget igénylő sarkalatos törvények körébe, köztük olyan ügyeket is, amelyeket általában egyszerű többséggel szabályoznak, ahogy azt a Velencei Bizottság jelentése megállapította;

M. mivel az Európai Bizottság alelnöke, Viviane Reding aláhúzta a Bizottság abbéli szándékát, hogy megvizsgálja, hogy az új igazságszolgáltatási rendszer befolyásolja-e a bíróságok függetlenségét; mivel az Európai Bizottság alelnöke, Neelie Kroes, és a médiaszabadsággal és pluralizmussal foglalkozó magas szintű munkacsoport elnöke, Vaira Vīķe-Freiberga ismételten kifejtette aggályait a magyarországi médiaszabadsággal és pluralizmussal kapcsolatban,

N. mivel az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso 2012. január 18-án aláhúzta, hogy a jogi szempontokon túl aggályos a demokrácia minősége is Magyarországon, valamint felhívta a magyar hatóságok figyelmét a demokrácia és szabadság alapelveinek tiszteletére, illetve hogy ezeket ne csak a normák szintjén hajtsák végre, hanem a gyakorlatban, és az ország politikai és szociális életében is;

O. mivel az Európai Bizottság 2012. január 17-én kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen három ügyben: a Magyar Nemzeti Bank függetlensége, a bírák nyugdíj korhatárának Alaptörvénybe foglalt kötelező leszállítása, és az adatvédelmi hatóság függetlensége, ugyanakkor további információt kért a magyar hatóságoktól az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban;

P. mivel az EP Állampolgári Jogi Bizottsága a az alapjogok helyzete az Európai Unióban (2009) - hatékony végrehajtás a Lisszaboni szerződés hatálybelépését követően című jelentésében (2009/2161(INI), kérte az Európai Unióról szóló Szerződés 7. cikkelyével foglalkozó 2003-as Bizottsági Kommunikáció felülvizsgálatát, annak érdekében, hogy átlátható és koherens módon legyenek kezelhetőek az Európai Unión belüli esetleges emberi jogi jogsértések és az új emberi jogok védelmére született szabályozási keretekre figyelemmel alkalmazható legyen az EUSZ 7. cikkelye;

Q. mivel a magyar kormány és nevezetesen a magyar miniszterelnök az Európai Bizottságnak küldött levelében és az Európai Parlament előtt jelezte készségét azon problémák vizsgálatára, amelyek kiváltották a kötelezettségszegési eljárásokat, a szóban forgó törvények módosítására, valamint vállalta, hogy együttműködik a továbbiakban az európai intézményekkel a jogi eljárásokon is túl;

R. mivel az Európai Parlament az EU jog értelmében szereppel bír az alapvető jogok és szabadságok érvényesülésének ellenőrzése terén az Európai Unió 27 tagállamában;

1. Súlyos aggodalmát fejezi ki a magyarországi helyzettel kapcsolatban a demokrácia, a jogállamiság, az emberi és szociális jogok tiszteletben tartása és védelme, a hatalmi fékek és ellensúlyok, az egyenlőség és az antidiszrkrimináció kapcsán;

2. Felkéri a magyar kormányt, hogy vegye figyelembe az Európai Unió Bizottságának, az Európa Tanácsnak és a Velencei Bizottságnak ajánlásait, kifogásait és követelményeit a fenti kérdésekben, és azoknak megfelelően módosítsa az érintett törvényeket, mivel a magyar polgárok érdeke, hogy az Európai Unió alapértékei és normái érvényesüljenek;

3. Tudomásul veszi az Európai Bizottság, az Európa Tanács és a Velencei Bizottság azon határozott szándékát, hogy átfogó vizsgálatot indítson annak megállapítására, hogy a magyar jogrendszer összhangban áll-e az európai jog betűjével és szellemével;

4. Felszólítja az Európai Bizottságot, a szerződések őrét, hogy vizsgálja meg alaposan az említett törvények esetleges jövőbeni módosításait, végrehajtásukat, és hogy azok összhangban vannak-e az EU szerződéseinek betűjével és szellemével, valamint folytasson átfogó ellenőrzést annak biztosítására,

a. az igazságszolgáltatás függetlenségét, nevezetesen az Országos Bírói Hivatalt, az Ügyészséget, és általában véve a bíróságokat politikai befolyástól mentesen irányítsák, és hogy ne lehessen önkényesen megrövidíteni a függetlenül kijelölt bírók mandátumát;

b. hogy a Magyar Nemzeti Bank szabályozása megfelel az Európai jogszabályokban foglaltaknak;

c. hogy az adatvédelem intézményi függetlenségét, és az információ szabadságát visszaállítsák, és ne csak a vonatkozó törvény szövegében, hanem a törvény alkalmazásakor is biztosítsák;

d. hogy teljes mértékben visszaállítsák az Alkotmánybíróság arra vonatkozó jogát, hogy minden jogszabályt ellenőrizhessen, ideértve a költségvetési és adótörvényeket is;

e. hogy a magyar médiatörvény szövege és alkalmazása is biztosítsa a média szabadságát és pluralizmusát, különös tekintettel az ellenzék, illetve a civil szervezetek képviselőinek részvételére a Média Tanácsban;

f. hogy az új választási törvény összhangban van az EU jogszabályainak betűjével és szellemével, valamint a demokratikus politikai váltógazdaság elvével;

g. hogy a politikai ellenzék jogainak gyakorlása az intézményeken belül és azon kívül is biztosított;

h. hogy az egyházakról és vallási felekezetekről szóló törvény tiszteletben tartja a vallásszabadság alapelveit, valamint tartózkodik attól, hogy az egyházak alapítását kétharmados parlamenti többség jóváhagyásától tegye függővé;

5. Felkéri az Európai Bizottságot, hogy kérjen véleményt a Velencei Bizottságtól az új alkotmányt, az átmeneti rendelkezéseket és a sarkalatos törvényeket tartalmazó törvénycsomag egészéről, és ezekben az ügyekben együttműködését folytassa az Európa Tanáccsal;

6. Utasítja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot, hogy az Európai Bizottsággal, az Európa Tanáccsal és a Velencei Bizottsággal közösen, kísérje figyelemmel, az e határozat 3. pontjában az Európai Bizottság és az Európa Tanács által megfogalmazott ajánlások végrehajtását, és erről készítsen jelentést;

7. Utasítja az Elnökök Értekezletét, hogy a 6. pontban említett jelentés eredményére tekintettel fontolja meg annak lehetőségét, hogy megteszi az Eljárási Szabályzat 74e, illetve az EUSZ 7.1. cikke szerinti eljáráshoz szükséges intézkedéseket;

8. Utasítja annak Elnökét, hogy jelen határozatot továbbítsa a Tanács, a Bizottság, az Európa Tanács, a tagállamok kormányai és parlamentjei, az Alapjogi Ügynökség, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet és az ENSZ főtitkár részére.

11586

 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Háttér - információk, tények
· Írta: Foszerkeszto


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Háttér - információk, tények:
OVTV


Article Rating
Average Score: 0
szavazat: 0

Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


Beállítások

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Névtelenül nem lehet hozzászólni, kérjük regisztrálj és lépj be!
Belépés/Regisztráció: Klikk ide >> | 0 hozzászólás
Minden hozzászólás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk egyet velük, és nem vállalhatunk felelősséget a hozzászólások tartalmáért.- www.klubhalo.hu - A Közéleti Társaságok Szabad Hálózata cím:1054. Budapest, Alkotmány u. 15. Telefon/Fax: 06­/1/311-8027 e-mail: szerkesztoseg@klubhalo.hu Lapigazgató-főszerkesztő:dr Gáspár István a Pallas Páholy-KLUBHÁLÓ Egyesület titkára.


Általános főszerkesztő helyettes: Zöldi László, Főszerkesztő helyettes: Böjte József, Főmunkatársak: Bodor Pál, Marik Sándor, Szekeres István. Technikai szerkesztők: Gáspár Péter, Prikrillné Erős Ildikó,  Rendszergazda: (Vincze, Czibóka és Dracsay Bt., e-mail: info@vcd.co.hu)


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.01 Seconds