2018 April 27, Friday

Legyen a kezdőlapom!

KÖZÉLETI TÁRSASÁGOK SZABAD HÁLÓZATA
Főoldal · Témák · Letöltések · Saját Beállítások · Fórum · Top 20 · Archívum · Eseménynaptár · 
Arcél - kortársaink arcképcsarnoka A közelmúlt fontos eseményei!Háttér - információk, tényekItt és most -  közérdekü írásokOlvasólámpaBudapest
Postánk
Időjárás
Lapajánló
Ütköző
Szavazás
Médiabox
Esszék
Fotógaléria
Választás
Kultúra
EU hírek
Könyvespolc
Vitasarok
Blogháló
Kincsestár
Év-Napok
Választási
hangulatjelentés
Örökzöldik
Horoszkóp
NolBlog
Pályakezdők
CzeNaSav
TOVÁBBI ROVATAINK
Eseménynaptár
Meghívók
Magyar Posta Zrt.
GNL: 68 akkor és azóta
Soha többé ...
ROMA CHARTA
Cigánykérdés 2009-2010
KÉK VIRÁG NYILATKOZAT
PP-Klubháló Fotóalbum
Miniszterelnöki Hivatal támogatásával
Nyugdíj , nyugdíjreform

NYUGDÍJHELYZET
Eü Európában
Lapzsemle
Történetek Polgárról
Nyögetek
GMO
Vitasarok
Esszék
Ütköző
Szabadegyetem
Rózsa András
Kisember a nagyvilágban
B L O G H Á L Ó
Felhasználók Blogjai
Fórum
EU-Hírek
EP Hírlevél
Év-napok
Kincsestár
Kaján Naptár
Örökzöldik
Könyvespolc
Klubok
Pallas Páholy 1993
Pallas Páholy Egyesület dokumentumai
Fotógaléria
Klubháló FM
Audio-video

KÖNYVRENDELÉS

Új Alapszabály

Amiket ajánlunk

Amiket ajánlunk
A NÉPSZAVA HÁZHOZ JÖN
Ha már hajnalban olvasni akarja,
ha elfogyott az újságosánál,
ha régi példányt keres,
vagy épp' messze jár a világban,
itt mindig megveheti a napilapot
Ha csak mazsolázna belőle,
itt cikkenként is vásárolhat

Médiabox

Magyar Diplo

Linktár

Belépés/Regisztráció
Felhasználónév

Jelszó

Új tag ITT regisztrálhatja magát.

Számláló
Összesen
20214823
találatot kaptunk az oldal indítása óta: 2004 szeptember 1

Támogatóink


Amiket ajánlunk

Impresszum
Lapigazgató-főszerkesztő: Dr. Gáspár István
Általános főszerkesztő helyettes: Zöldi László
Főszerkesztő helyettes: Böjte József
Főmunkatársak: Bodor Pál,  Marik Sándor,  Szekeres István.
Technikai szerkesztők: Gáspár Péter,  Prikrillné Erős Ildikó.
Munkatársak:Balogh Zsuzsa, Bereczki Gaby, B. Kiss Andrea, Busi Eszter, Buzdor Gabriella, Czehelszki Levente, Cserháti András, Dolhai József, Fehér Attila, Gáll Róbert, Gellén László, Hadas Bianka, Havasi Zsófia, Kalmár Mónika, Kálnai Anita, László Anett, Matey István, Mészáros Tímea, Nagy Attila Zoltán, Nagy Zsófia, Perje Sándor,

Kordiagnosztika

  
Esszé: HOL A HATALOM HATÁRA?
Posted on September 15, Thursday, 09:11:18
Topic: Háttér - információk, tények
Tartósan még a politikai hatalom sem nyújtózkodhat tovább, mint ameddig a takarója ér. E takaró hosszát, a hatalom legalitását kiszabja az alkotmányos jogrend, elfogadottságát, legitimitását megszabja a társadalmi támogatottság bármilyen demokráciában. De milyen berendezkedésű az az ország és az a társadalom, amelyikben a hatalom jogi szabályozottsága - legitim alkotmány hiányában - körvonalazatlan, társadalmi elfogadottsága pedig minimum bizonytalan?
Olyan, mint Magyarország.

Bilecz Endre és Sipos József írása.
Kapcsolódó link Arcél: Sipos JózsefMert ennek az országnak tizenöt éve nincs teljes értékű alkotmányos alaptörvénye. Jogi értelemben a tartalmilag gyökeresen módosított 1949. évi XX. törvény funkcionál. Ezeket a módosításokat '89-ben és '90-ben két rendszer két parlamentje végezte el, viszont új alkotmányra a hatalomgyakorlóktól azóta sem futotta... Ha hiányzik a politikai "elitek" minimális konszenzusa, akkor a társadalom hogyan fogadja el, miért tartsa legitimnek a hatalmi rendszert? Ennek a rendszernek még neve sincs a közvélemény előtt, a közbeszédben leginkább rendszerváltásként említődik.

Normális állampolgár a köztársaság, a demokrácia fogalmakat nem használja, mert nem érez velük és a hatalommal közösséget. Mérce éppenséggel akad, például Arisztotelész párezer éve így irt a Politika c. művében: "... az a helyes alkotmány, amely a közérdeket tartja szem előtt; valahány pedig csupán a vezetők érdekét tekinti, az mindig hibás, és eltér a helyes alkotmánytól, mivel zsarnok, holott a városállam szabad emberek egyesülése."

Ha Gyurcsányt és Orbánt hallgatjuk kevesünknek kevésszer jut eszünkbe a szabadság és közérdek, viszont érteni véljük, hogy miért "tökéletes" teljes értékű alkotmány nélkül ez a rendszer az "elitek" számára. Természetesen azért, mert a társadalom így nem tudja áttekinteni, ellenőrizni és megváltoztatni az elithatalom gyakorlásának rendszerét. Miért tekintenék az állampolgárok alkotmányos demokráciának ezt a paktumrendszert, amikor Arisztotlész óta a kevesek uralmának korcs formája oligarchiának minősül? S az oligarchikus hatalmi berendezkedés az alkotmányos önszabályozástól és a demokratikus önkorlátozástól természeténél fogva idegenkedik.

Több lényeges ponton azonban úgy lépte át a józan önkorlátozás határait a mindenkori hatalom, hogy a saját szabályait, törvényeit, tehát a legalitást sem vette igazán figyelembe. Ez a másfél évtizedes tartós gyakorlat különösen veszélyes, mert az állam és a nemzet érdekeit viszonylagossá, megfoghatatlanná teszi mind a magyar állampolgárok, mind a nemzetközi közvélemény és a szövetséges demokratikus államok előtt. Egyenesen irtózik ez az elithatalom a közvetlen demokrácia intézményesítésétől és a népszavazás érdemi elismerésétől.

Utóbbi jogintézményt - különösen a közvetlen elnökválasztás visszatérő követelése miatt - erőteljesen korlátozta: a politikai intézmények reformjáról, a közvetlen demokrácia kiterjesztéséről, az új alkotmányról gyakorlatilag lehetetlen népszavazást kezdeményezni. Érdemi népszavazást nálunk a NATO és az Európai Unió, tehát a nagy nyugati demokráciák követelésére kellett rendezni, másképp ezekhez a szervezetekhez nem csatlakozhattunk volna. S itt duplán visszaütött a hatalom antidemokratikus szemlélete és gyakorlata. Először bevezették a relatív többség - valójában az egynegyedes kisebbség - esetén is érvényes népszavazás gyakorlatát, mert az előzmények után (teljes joggal!) nem bízhattak az abszolút többség részvételében, illetve pozitív szavazatában.

Sajnos így is történt: a NATO népszavazáson 49%-os, az EU parlamenti választáson 45%-os kisebbség vett részt. Ez lett a második káros következmény, hiszen a többségi részvétel hiányában Magyarország két legfontosabb nemzetközi egyezményét itthon és külföldön elvileg bárki bármikor érvénytelennek minősítheti. Tartósan kialakult egy érvénytelenségi sorozat a képviseleti demokrácia szintjein: a kisebbség választott többnyire helyi képviselőket és polgármestereket, hasonló történt a magyar országgyűlés egyéni választókerületi képviselőivel, s legutóbb az Európa Parlament magyar képviselőivel.

Végeredményben máris erőteljesen megkérdőjelezhető lenne, hogy melyik magyar képviselő, és melyik magyar képviseleti intézmény legitim, amikor a többség sem mellette, sem ellene nem szavazott!?

Hasonló mélységű tartalmi legitimációs problémát vet fel az országgyűlési képviselők legutóbbi köztársasági elnök-választásának módja,és végeredménye. Józan ésszel megmagyarázhatatlan, hogy normális politikai-jogi állapotban, amikor nincs háború, rendkívüli állapot, van parlamenti többség stb..., miért érvényes az elnökválasztás egy meghatározatlan kisebbség ("a jelenlévő képviselők többsége") szavazatával!? Már az is nehezen tolerálható egy állampolgár számára, ha a képviselő az elnökválasztáson nem hajlandó voksolni, - de valahogy lenyeli, és undorral nézi a kutyakomédiát. Viszont tökéletesen érthetetlen, hogy egyszer egyik elnökjelölt sem kapott többséget, 194 szavazatot, akkor az országgyűlés miért nem kezdeményezi új elnökválasztás kiírását, netán a vonatkozó törvényhely módosítását, ismételt eredménytelenség esetén a parlament önfeloszlatását, előrehozott országgyűlési képviselő-választások kiírását.

Ilyen elnökválasztás, és ilyen kisebbségi eredmény után a közvélemény előtt mitől képvisel közérdeket az országgyűlés, illetve milyen többségi akaratot érvényesít a köztársasági elnök? Esetleg az országgyűlési választások érvénytelenségétől, és eredménytelenségétől tart a magyar politikai "elit"?

Ez a legfontosabb kérdés a hatalom szempontjából, mert az országgyűlés a politikai rendszer alapintézménye, a népszuverenitás képviseleti letéteményese. Ha nincs érvényesen, tehát a választók abszolút többségének szavazatával megválasztott magyar parlament, úgy a magyar nép megszabta, és kiszabta a hatalom határát: új választásokat, új pártokat, röviden új politikai rendszert kíván, a régitől megvonta a bizalmat.

Nem csodálkozunk a magyar politikai "elit" alig leplezett pánikba esésén, mert a választás érvénytelenségét sem a magyar választóknak, sem a nemzetközi közvélemények nem tudná megmagyarázni. Végeredményben a közérdek képviseletére, demokratikus reformokra kényszerülne a mai "elitdemokrácia", ez az oligarhikus rendszer. Néhány tényező újabban legalább is valószínűsíti a hatalmi elit válságának mindeddig hihetetlennek tűnő bekövetkeztét. Mindenek előtt demokratikus reformra szorul a nyílt válsággal küszködő Európai Únió, ráadásul a magyar "elit" időlegesen különleges anyagi, vagy politikai bánásmóddal sem számolhat.

Ez az új krízisjelenség semmiképpen sem a magyar politikai reform elodázásának kedvez, viszont nem is kényszeríti ki közvetlen ráhatással a magyar politikai vezetésből ezt a reformot. Második tényezőként a honi szellemi elit bizonyos csoportjai, a társadalomkutató értelmiség, és a nyilvánosság (média) közvetetten befolyásos körei koránt sem a régi vehemenciával védik az "elituralmat", sőt a politikai rendszer tartalékainak kimerüléséről beszélnek. Elsősorban a baloldali értelmiségben erősödik és tör felszinre a kételkedés, a reformvágy.

Konzervatív körökben, még a Professzork Batthiány köre is a jobboldal "nemzeti" kormányprogramjában akar hinni, mintha Orbán elit köre bármiben össznemzetibb, demokratikusabb indíttatású lenne másoknál... A liberális koncepció végtelenül ambivalens,és kétarcú: az SZDSZ a szocialistákkal kormányoz, de elősegítette a jobboldaliak elnökválasztási győzelmét. A liberális - szociálliberális - szellemi holdudvar (és ez az SZDSZ-nél összehasonlíthatatlanul fontosabb szerveződés!) viszont nyíltan állást foglalt Sólyom elnökké választása mellett. Ők talán a választás utáni politikai válsággal, s a köztársasági elnöki hatalom felértékelődésével is számot vetettek.

Döntő tényezőként mégis - merőben szokatlan módon - a nép, a társadalom erősödő választási passzivitása jelenhet meg. A közvélemény kutatók koránt sem zárják ki a tavaly decemberi kettős népszavazás kudarca után a legközelebbi parlamenti választások spontán többségi bojkottját. Ennél többet a társadalom választópolgárként egyszerűen nem tehet, mert hatékony választási alternatívát önerőből nem tudhat szervezni. Esetleg nem is akar látni még több új pártot, ha egyszer maga a rendszer rossz. Ha a választás érvénytelenül végződikgi elnök politikai szerepkörének minőségi mértékű megnövelését. Bizonyosan egyik megoldás sem ígérkezik olyan simának, mint mondjuk az MSZP-elit puccsa volt Medgyessy ellen... No és az Orbán-Sólyom kurzus - akár a liberálisokkal, akár nélkülük - korlátozná-e az elit hatalom határait. Vagy tovább tágítaná...

8951

 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Háttér - információk, tények
· Írta: Főszerkesztő


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Háttér - információk, tények:
OVTV


Article Rating
Average Score: 4.75
szavazat: 4


Please take a second and vote for this article:

Excellent
Very Good
Good
Regular
Bad


Beállítások

 Nyomtatható változat Nyomtatható változat


Névtelenül nem lehet hozzászólni, kérjük regisztrálj és lépj be!
Belépés/Regisztráció: Klikk ide >> | 0 hozzászólás
Minden hozzászólás a szerzők tulajdona. Nem feltétlenül értünk egyet velük, és nem vállalhatunk felelősséget a hozzászólások tartalmáért.- www.klubhalo.hu - A Közéleti Társaságok Szabad Hálózata cím:1054. Budapest, Alkotmány u. 15. Telefon/Fax: 06­/1/311-8027 e-mail: szerkesztoseg@klubhalo.hu Lapigazgató-főszerkesztő:dr Gáspár István a Pallas Páholy-KLUBHÁLÓ Egyesület titkára.


Általános főszerkesztő helyettes: Zöldi László, Főszerkesztő helyettes: Böjte József, Főmunkatársak: Bodor Pál, Marik Sándor, Szekeres István. Technikai szerkesztők: Gáspár Péter, Prikrillné Erős Ildikó,  Rendszergazda: (Vincze, Czibóka és Dracsay Bt., e-mail: info@vcd.co.hu)


PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Page Generation: 0.00 Seconds